×
Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

Alexa

Kết nối với thiết bị Amazon Alexa như thế nào ?

Bước 1

ALEXA AMAZON
Cài đặt quạt của bạn và thiết lập Amazon Echo của bạn theo hướng dẫn. Có SSID và mật khẩu của bộ định tuyến Wi-Fi của bạn tiện dụng.

Bước 2

ALEXA ECHO
Tải xuống ứng dụng Amazon Alexa và Haiku của Big Ass Fans hoặc i6 của ứng dụng Big Ass Fans trên App Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android).

Bước 3

ALEXA AMAZON
Mở ứng dụng Haiku hoặc i6 của bạn và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản của bạn và kết nối người hâm mộ của bạn.

Bước 4

ALEXA
Sử dụng ứng dụng Alexa để kết nối tài khoản Amazon của bạn với tài khoản Haiku hoặc i6. Khám phá quạt và đèn của bạn trong ứng dụng Alexa.

Tải APP Alexa Amazon

AndroidiOS

Menu

Mail

Báo giá

Email

Menu

Hotline

Chia sẻ

QR code

Please sign in first.

Đăng nhập