×
Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

Bảo hành

Chính sách bảo hành Haiku

Thời hạn bảo hành bắt đầu sau 15 ngày kể từ ngày giao hàng của sản phẩm hoặc vào ngày sản phẩm được lắp đặt (không quá 60 ngày sau khi nhận được lô hàng), bất kể ngày nào muộn hơn.
Để có được dịch vụ bảo hành chính hãng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu xác minh ngày sản phẩm được nhận và cài đặt. Bảo hành sau áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng đã đóng sau ngày 1 tháng 7 năm 2019 tại các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ.

SẢN PHẨM RESIDENTIAL NON-RESIDENTIAL
i6 Indoor Fans
i6 fans indoor
Haiku Indoor Fans
Haiku Indoor
05 năm 03 năm
i6 Outdoor Fans
i6 fans outdoor
Haiku Outdoor Fans
Haiku Outdoor
03 năm 02 năm
Haiku L Fans
Haiku L
05 năm 03 năm
  1. Tất cả model quạt có thể thay đổi theo tùy theo quốc gia.
  2. "Residential" được định nghĩa là một cấu trúc hoặc không gian cố định hoặc bán cố định với mục đích chính là nhà ở riêng tư.
  3. Thời hạn bảo hành đối với bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào của nhà sản xuất đối với bề mặt hoàn thiện được giới hạn trong 1 năm.
  4. Thông tin bảo hành được cung cấp ở đây chỉ áp dụng đối với các dòng sản phẩm mới và không liên quan đến các sản phẩm tân trang hoặc bảo hành. Tất cả các đơn vị tân trang chỉ có bảo hành chức năng 30 ngày.
  5. Tất cả các sản phẩm được xem xét chỉ sử dụng trong nhà trừ khi được quy định cụ thể hoặc ghi rõ trên nhãn sản phẩm.

Big Ass Fans có quyền thay đổi bảo hành này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước

Menu

Mail

Báo giá

Email

Menu

Hotline

Chia sẻ

QR code

Please sign in first.

Đăng nhập