×
Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

Partners

các đối tác công nghệ tích hợp với senseME

HAIKU & AMAZON ALEXA

Quạt Big Ass đã làm việc cùng với Amazon - công ty hàng đầu thế giới về công nghệ nhận dạng giọng nói - để giúp việc điều khiển quạt trần Haiku của bạn đơn giản hơn bao giờ hết

CÁC CÂU LỆNH CHO ĐIỀU KHIỂN QUẠT HAIKU:

  • "Alexa, turn Living Room Fan on."
  • "Alexa, turn Living Room Fan off."
  • "Alexa, make Dining Room fan slower."
  • "Alexa, increase Bedroom fan speed."
  • "Alexa, set Family Room fan to 20%."
    (Fan speed from 0 (Off) to 100% (Max))

Menu

Mail

Báo giá

Email

Menu

Hotline

Chia sẻ

QR code

Please sign in first.

Đăng nhập