×
Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

So sánh Haiku H và L series

L series
H Series
Quạt trần Haiku - sản phẩm được thiết kế từ Mỹ. Công nghệ độc quyền bản quyền từ Big Ass Fans

TÙY CHỌN MÀU SẮC CÁNH QUẠT

Màu sắc cánh H series

Màu sắc cánh L series

TÙY CHỌN MÀU SẮC THÂN/ĐỘNG CƠ

Màu sắc thân/động cơ H series

Màu sắc thân/động cơ L series

MÔI TRƯỜNG LẮP ĐẶT

Indoor & Outdoor options

Indoor

SIZE/COVERAGE AREA

1520mm
1320mm
2100mm

HIỆU SUẤT GIÓ

ĐẶC ĐIỂM TÙY CHỌN

BẢO HÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Menu

Mail

Báo giá

Email

Menu

Hotline

Chia sẻ

QR code

Please sign in first.

Đăng nhập